• 0

  posted a message on kgPanels Offical Thread
  2 errors occur whenever i try to enable the config for kgpanels.
  I'll type /kgpanels config and get these 2 errors.

  Date: 2008-05-11 12:22:03
  ID: 86
  Error occured in: Global
  Count: 1
  Message: ..\AddOns\kgPanelsConfig\kgPanelsConfig.lua line 578:
   attempt to call field 'RegisterCallback' (a nil value)
  Debug:
   (tail call): ?
   kgPanelsConfig\kgPanelsConfig.lua:578:
    kgPanelsConfig\kgPanelsConfig.lua:576
   (tail call): ?
   [C]: ?
   [string "safecall Dispatcher[1]"]:9:
    [string "safecall Dispatcher[1]"]:5
   (tail call): ?
   ...e\AddOns\kgPanels\Libs\AceAddon-3.0\AceAddon-3.0.lua:316: InitializeAddon()
   ...e\AddOns\kgPanels\Libs\AceAddon-3.0\AceAddon-3.0.lua:404:
    ...e\AddOns\kgPanels\Libs\AceAddon-3.0\AceAddon-3.0.lua:397
   [C]: LoadAddOn()
   kgPanels\kgPanels.lua:391: ?()
   ...dOns\kgPanels\Libs\AceConsole-3.0\AceConsole-3.0.lua:65: ?()
   ..\FrameXML\ChatFrame.lua:2995: ChatEdit_ParseText()
   ..\FrameXML\ChatFrame.lua:2724: ChatEdit_SendText()
   ..\FrameXML\ChatFrame.lua:2745: ChatEdit_OnEnterPressed()
   [string "*:OnEnterPressed"]:1:
    [string "*:OnEnterPressed"]:1
  AddOns:
   AshCommunication
   AshCooldowns
   AshCore
   AshDoTimer
   AshNotifications
   AshPlayerAuras
   AshProminence
   Atlas, v1.11.0
   AtlasBattlegrounds, v1.11.0
   AtlasDungeonLocs, v1.11.0
   AtlasEntrances, v1.11.0
   AtlasFlightPaths, v1.11.0
   AtlasOutdoorRaids, v1.11.0
   AtlasLoot, vAtlasLoot Enhanced v4.04.00
   AucAdvanced, v5.0.PRE.3104
   AucFilterBasic, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   AucStatClassic, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   AucStatPurchased, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   AucStatSimple, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   AucStatStdDev, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   Auctioneer, v5.0.PRE.2995
   AutoProfit, vv4.5 May 26th, 2007
   Bartender3, v3.1.2 r65221
   BeanCounter, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   BonusScanner, v3.4
   CTMailMod, v3.02 (CTMod 2.0)
   Enchantrix, v5.0.PRE.3104
   EnchantrixBarker, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   EnhTooltip, v5.0.PRE.3104
   GrimoireKeeper
   GroupCalendar, v4.0
   Informant, v5.0.PRE.3104
   kgPanels, v1.0
   kgPanelsConfig, v1.0
   LightHeaded, v219
   Necrosis, v2.2
   Omen, v2.0
   Quartz, v0.1.0
   QuestHelper, v0.42
   Recount, v73298
   Stubby, v52
   Swatter, v5.0.PRE.3104
   TitanAmmo, v3.2.2.20400
   TitanBag, v3.2.2.20400
   TitanClock, v3.2.2.20400
   TitanCoords, v3.2.2.20400
   TitanGoldTracker, v3.2.2.20400 (2.3.2)
   TitanHonor, v3.2.2.20400 (1.13)
   TitanItemBonuses, v3.2.2.20400
   TitanLootType, v3.2.2.20400
   TitanPerformance, v3.2.2.20400
   TitanRegen, v3.2.2.20400
   TitanRepair, v3.2.2.20400
   TitanRider, v3.2.2.20400
   TitanStanceSets, v3.2.2.20400
   TitanXP, v3.2.2.20400
   Titan, v3.2.2.20400
   WeaponQuickSwap


  Date: 2008-05-11 12:22:03
  ID: 87
  Error occured in: Global
  Count: 1
  Message: ..\AddOns\kgPanelsConfig\ArtHelper.lua line 147:
   attempt to index field 'artLibrary' (a nil value)
  Debug:
   (tail call): ?
   kgPanelsConfig\ArtHelper.lua:147: CreateArtMenu()
   kgPanelsConfig\ArtHelper.lua:12: InitArt()
   kgPanelsConfig\kgPanelsConfig.lua:608:
    kgPanelsConfig\kgPanelsConfig.lua:606
   (tail call): ?
   [C]: ?
   [string "safecall Dispatcher[1]"]:9:
    [string "safecall Dispatcher[1]"]:5
   (tail call): ?
   ...e\AddOns\kgPanels\Libs\AceAddon-3.0\AceAddon-3.0.lua:341: EnableAddon()
   ...e\AddOns\kgPanels\Libs\AceAddon-3.0\AceAddon-3.0.lua:411:
    ...e\AddOns\kgPanels\Libs\AceAddon-3.0\AceAddon-3.0.lua:397
   [C]: LoadAddOn()
   kgPanels\kgPanels.lua:391: ?()
   ...dOns\kgPanels\Libs\AceConsole-3.0\AceConsole-3.0.lua:65: ?()
   ..\FrameXML\ChatFrame.lua:2995: ChatEdit_ParseText()
   ..\FrameXML\ChatFrame.lua:2724: ChatEdit_SendText()
   ..\FrameXML\ChatFrame.lua:2745: ChatEdit_OnEnterPressed()
   [string "*:OnEnterPressed"]:1:
    [string "*:OnEnterPressed"]:1
  AddOns:
   AshCommunication
   AshCooldowns
   AshCore
   AshDoTimer
   AshNotifications
   AshPlayerAuras
   AshProminence
   Atlas, v1.11.0
   AtlasBattlegrounds, v1.11.0
   AtlasDungeonLocs, v1.11.0
   AtlasEntrances, v1.11.0
   AtlasFlightPaths, v1.11.0
   AtlasOutdoorRaids, v1.11.0
   AtlasLoot, vAtlasLoot Enhanced v4.04.00
   AucAdvanced, v5.0.PRE.3104
   AucFilterBasic, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   AucStatClassic, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   AucStatPurchased, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   AucStatSimple, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   AucStatStdDev, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   Auctioneer, v5.0.PRE.2995
   AutoProfit, vv4.5 May 26th, 2007
   Bartender3, v3.1.2 r65221
   BeanCounter, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   BonusScanner, v3.4
   CTMailMod, v3.02 (CTMod 2.0)
   Enchantrix, v5.0.PRE.3104
   EnchantrixBarker, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   EnhTooltip, v5.0.PRE.3104
   GrimoireKeeper
   GroupCalendar, v4.0
   Informant, v5.0.PRE.3104
   kgPanels, v1.0
   kgPanelsConfig, v1.0
   LightHeaded, v219
   Necrosis, v2.2
   Omen, v2.0
   Quartz, v0.1.0
   QuestHelper, v0.42
   Recount, v73298
   Stubby, v52
   Swatter, v5.0.PRE.3104
   TitanAmmo, v3.2.2.20400
   TitanBag, v3.2.2.20400
   TitanClock, v3.2.2.20400
   TitanCoords, v3.2.2.20400
   TitanGoldTracker, v3.2.2.20400 (2.3.2)
   TitanHonor, v3.2.2.20400 (1.13)
   TitanItemBonuses, v3.2.2.20400
   TitanLootType, v3.2.2.20400
   TitanPerformance, v3.2.2.20400
   TitanRegen, v3.2.2.20400
   TitanRepair, v3.2.2.20400
   TitanRider, v3.2.2.20400
   TitanStanceSets, v3.2.2.20400
   TitanXP, v3.2.2.20400
   Titan, v3.2.2.20400
   WeaponQuickSwap
  Posted in: General AddOns
 • 0

  posted a message on Quartz: Modular Casting Bar
  I am having an error whenever i login to WoW. Here is the report, hope you can help!

  Date: 2008-05-11 12:21:25
  ID: 85
  Error occured in: Global
  Count: 3
  Message: ..\AddOns\Quartz\Tradeskill\Tradeskill.lua line 120:
   attempt to index upvalue 'castBar' (a nil value)
  Debug:
   ...ace\AddOns\Quartz\libs\AceEvent-2.0\AceEvent-2.0.lua:299: TriggerEvent()
   ...ace\AddOns\Quartz\libs\AceEvent-2.0\AceEvent-2.0.lua:910:
    ...ace\AddOns\Quartz\libs\AceEvent-2.0\AceEvent-2.0.lua:903
  AddOns:
   AshCommunication
   AshCooldowns
   AshCore
   AshDoTimer
   AshNotifications
   AshPlayerAuras
   AshProminence
   Atlas, v1.11.0
   AtlasBattlegrounds, v1.11.0
   AtlasDungeonLocs, v1.11.0
   AtlasEntrances, v1.11.0
   AtlasFlightPaths, v1.11.0
   AtlasOutdoorRaids, v1.11.0
   AtlasLoot, vAtlasLoot Enhanced v4.04.00
   AucAdvanced, v5.0.PRE.3104
   AucFilterBasic, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   AucStatClassic, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   AucStatPurchased, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   AucStatSimple, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   AucStatStdDev, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   Auctioneer, v5.0.PRE.2995
   AutoProfit, vv4.5 May 26th, 2007
   Bartender3, v3.1.2 r65221
   BeanCounter, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   BonusScanner, v3.4
   CTMailMod, v3.02 (CTMod 2.0)
   Enchantrix, v5.0.PRE.3104
   EnchantrixBarker, v5.0.PRE.3104 (BillyGoat)
   EnhTooltip, v5.0.PRE.3104
   GrimoireKeeper
   GroupCalendar, v4.0
   Informant, v5.0.PRE.3104
   kgPanels, v1.0
   LightHeaded, v219
   Necrosis, v2.2
   Omen, v2.0
   Quartz, v0.1.0
   QuestHelper, v0.42
   Recount, v73298
   Stubby, v52
   Swatter, v5.0.PRE.3104
   TitanAmmo, v3.2.2.20400
   TitanBag, v3.2.2.20400
   TitanClock, v3.2.2.20400
   TitanCoords, v3.2.2.20400
   TitanGoldTracker, v3.2.2.20400 (2.3.2)
   TitanHonor, v3.2.2.20400 (1.13)
   TitanItemBonuses, v3.2.2.20400
   TitanLootType, v3.2.2.20400
   TitanPerformance, v3.2.2.20400
   TitanRegen, v3.2.2.20400
   TitanRepair, v3.2.2.20400
   TitanRider, v3.2.2.20400
   TitanStanceSets, v3.2.2.20400
   TitanXP, v3.2.2.20400
   Titan, v3.2.2.20400
   WeaponQuickSwap
  Posted in: General AddOns
 • To post a comment, please or register a new account.